Вхід Реєстрація

Освітні програми, що реалізуються в закладі

22.01.2018

 

 

 

Освітня програма - це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями результатів навчання. Основою для розроблення освітньої програми є Державний стандарт загальної середньої освіти відповідного рівня.

Освітня програма має містити:

  • загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;
  • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;
  • перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення;
  • форми організації освітнього процесу;
  • опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
  • інші освітні компоненти (за рішенням закладу загальної середньої освіти).

Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником.

Міністерство освіти і науки України затверджує типові освітні програми які спрямовані на реалізацію мети та завдань освітньої галузі. Заклади загальної середньої освіти можуть використовувати типові або інші освітні програми. Освітні програми, що розробляються на основі типових освітніх програм, не потребують окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти. На основі освітньої програми заклад освіти складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

Навчальні програми предметів та курсів створюють вчителі (самостійно або об'єднавшись) на основі стандарту, або за зразком типової (модельної) навчальної програми.

2023-2024 навчальний рік

Аналіз освітньої програми ліцею «Голосіївський» № 241 міста Києва  за 2022-2023 навчальний рік. /upload/Аналіз ОП 2022-2023.pdf
Освітня програма ліцею «Голосіївський» № 241 міста Києва  на 2023-2024 навчальний рік  /upload/Освітня_програма 2023-2024.pdf
Навчальний план /upload/Розподіл годин 4 кл. 23-24 н.р.pdf
                                /upload/Розподіл годин 5-6 кл. 23-24 н.р.pdf
                                /upload/Розподіл годин 7-11 кл. 23-24 н.р.pdf

 

2022-2023 навчальний рік

Аналіз освітньої програми ліцею «Голосіївський» № 241 міста Києва  за 2021-2022 навчальний рік /upload/Аналіз ОП.pdf

Освітня програма початкової освіти (далі Освітня програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом початкової освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти. /upload/Освітня програма 3-4 клас.pdf

Освітня програма для 5-х класів ліцею розроблена на основі Державного стандарту базової середньої освіти (2020), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898 та окреслює обов’язкові та рекомендовані підходи в освітній діяльності ліцею на адаптаційному циклі базової середньої освіти. Освітня програма для 5-х класів ліцею сформована на основі Типової освітньої програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки від 19.02.2021 року №235  /upload/Освітня програма 5 клас НУШ.pdf

Освітня програма закладу загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», сформована на основі Типової освітньої програми затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405. /upload/Освітня програма 6-9 клас.pdf

Освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта 11 клас) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», закладу базової середньої освіти, сформована на основі Типової освітньої програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 406. /upload/Освітня програма 10-11 клас.pdf

Навчальний план 3-4 класи  /upload/Розподіл годин 3-4 кл. 22-23 н.р..pdf

                              5 класи НУШ /upload/Розподіл годин5 кл. 22-23 н.р..pdf

                              6-11 класи  /upload/Розподіл годин 6-11 кл. 22-23 н.р..pdf

2021-2022 навчальний рік

Аналіз освітньої програми ліцею «Голосіївський» № 241 міста Києва  за 2020-2021 навчальний рік /upload/Освітня програма 2021-2022 (аналіз і вступ).docx

Освітня програма початкової освіти (далі Освітня програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом початкової освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти. /upload/Освітня програма 2-3-4 клас.pdf

Освітня програма закладу загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», сформована на основі Типової освітньої програми затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405. 

Освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта 11 клас) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», закладу базової середньої освіти, сформована на основі Типової освітньої програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 406.   /upload/Освітня програма ІІ і ІІІ ступенів (5-11 класи).pdf

Навчальний план 2-4 класи  /upload/Навчальний план 2-4 класи 2021-2022.pdf

                                  5-11 класи   /upload/Навчальний план 5-11 класи на 2021-2022 нр.pdf

2020-2021 навчальний рік

Пояснювальна записка

                Ліцей «Голосіївський» № 241 міста Києва (далі – Ліцей) – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів з українською мовою навчання.

В Ліцеї 51 клас, 1642 учні.

         Ліцей працює за п’ятиденним робочим тижнем.

Навчально-виховний процес у Ліцеї здійснюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-ІХ,   Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778), на виконання Постанови Кабінету Міністрів України

від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (5-9 класи; постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392), Державного стандарту початкової загальної освіти (1-4 класи; постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87), Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (10-11 класи, постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004  № 24), Концепції профільного навчання у старшій школі(наказ МОН від 11.09.2009 № 854) та Державних  санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (постанова Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63).

Освітня програма для учнів 1-2-3-х класів Ліцею на 2020-2021 навчальний рік розроблена відповідно до Типової освітньої програми для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти (автор САВЧЕНКО О.Я.), розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти.

Освітні програми для учнів 4-х класів Ліцею складено на основі типової освітньої програми початкової школи, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №407, розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти».

Освітні програми для загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта) Ліцею на 2020-2021 навчальний рік розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №405 від 20.04.2018р.

Освітня програма для учнів 10-11-х класів Ліцею на 2020-2021 навчальний рік ІІІ ступеня (профільної середньої освіти) розроблена на виконання Закону України «Про освіту», Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №408 від 20.04.2018р.

       Робочий навчальний план Ліцею складено відповідно до листа Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) від 14.08.2020 № 063-4508 «Про структуру 2020-2021 навчального року»».

        Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів.

         Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517 (зі змінами).

Структура навчального року

Структура навчального року визначена відповідно до листа Департаменту освіти і науки від 14.08.2020 № 063-4508 «Про структуру 2020-2021 навчального року»».  Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2020- 2021 навчальний рік розпочинається 01 вересня святом - День знань.

 Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

                                           перший семестр   –   з 01 вересня по 24 грудня 2020 року;

                осінні канікули:     –  з 26 жовтня по 01 листопада 2020 року;

                зимові канікули:    –  з 25 грудня 2020 року по 10 січня 2021 року;

 другий семестр      –  з 11 січня по 89 травня 2021 року;

                 весняні канікули:   –  з 22 березня по 28 березня 2021 року. 


Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 січня 2018 року № 1369,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за  № 8/32979  учні 4, 9 та 11 класів складають державну підсумкову атестацію. Перелік предметів для державної підсумкової атестації, форму та терміни її проведення Міністерством освіти і науки України буде затверджено додатково.
 

Освітня програма початкової освіти (далі Освітня програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом початкової освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти.   /upload/Освітня програма 1-2-3 клас.pdf

Освітня програма закладу загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», відповідно до Типової освітньої програми початкової освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407. /upload/Освітня програма 4.pdf

Освітня програма закладу загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», сформована на основі Типової освітньої програми затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405./upload/Освітня програма 5-9.pdf

Освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта 11 клас) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», закладу базової середньої освіти, сформована на основі Типової освітньої програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 406.  /upload/Освітня програма 10-11.pdf

Навчальний план 1-4 класи  /upload/Навчальний план 2020-2021 поч школа.pdf

          5-11 класи   /upload/5-11 класи навчальний план.pdf

  

 

 

 

 

 

Навчальні програми для початкової школи

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli

  Навчальні програми 5-9 класів 

 https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas

  Навчальні програми для 10-11 класів

 https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv