Вхід Реєстрація

ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВИЙ ГУРТОК

18.02.2016

          ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВИЙ ГУРТОК

         АБО  

         ТУРИСТСЬКО –КРАЄЗНАВЧИЙ КЛУБ

           ВИХІДНОГО ДНЯ «МАНДРІВНИК»

Керівники  гуртків  Комлєва Леся Михайлівна
                                          Човган Наталія Володимирівна

 

Навчально-тренувальна програма туристсько-краєзнавчого  гуртка  розроблена на основі типових навчальних планів позашкільних навчальних закладів та орієнтовних навчальних програм туристсько-краєзнавчих гуртків спортивного профілю, затверджених Міністерством освіти і культури України (наказ №731 від 27.10.2006 р.)
За програмою початкового рівня навчаються діти, які ще не сформували своїх інтересів, не проявили здібностей і талантів.  Як правило це діти 10-12  років.
Програма основного рівня передбачає розвиток інтересів вихованців, виявлених здібностей і талантів, надання їм знань практичних навичок і умінь, допомогу у професійній орієнтації. З другого року навчання набагато більше уваги приділяється загальній фізичній підготовці, зокрема таким її складовим як спритність і витривалість. За програмою основного рівня навчання займаються підлітки 13-15 років.
Робота в гуртку сприяє розвитку цілеспрямованості, ініціативності, самостійності, мужності, розумових здібностей, вихованню почуття колективізму. Туристські походи є важливим з точки зору формуванню у молоді любові до рідного краю, його природи й історико-культурної спадщини

Програма передбачає поступове формування у школярів знань про екологію, екосистеми, екологічні взаємини. Це допоможе поглибити знання з біології, екології географії, зміцнити між предметні зв’язки , Правильно зрозуміти питання охорони природи

Напрямок: туристсько –краєзнавчий

Мета програми: основною метою програми є популяризація  туризму як способу спортивної, пізнавальної, рекреаційної діяльності учнів, гармонійний фізичний розвиток, підвищення їх спортивної майстерності, оволодіння учнями базовими знаннями, вміннями та навичками з техніки пішохідного туризму, підготовка учнів до участі у пішохідних походах.

 Ознайомлення учнів з історією, географією, краєзнавством  рідного краю;

 Виховання різноббічно вихованої особистості;

 Формування активної життєвої позиції з екологічного профілю;

 Усвідомлення ролі людини в природі як складової її частки;

Основне завдання програми: надання учням відповідних теоретичних і практичних знань і умінь та навичок, підтримка здорових спортивних принципів у змаганнях, сприяння розвитку морально-вольових, фізичних якостей виховання почуття колективізму, культури поведінки, бережного ставлення до навколишньої природи.

 - Навчити гуртківців різних технік подолання природних перешкод;

 - Допомогти набути практичних навичок роботи з компасом, картою;

 - Підвищити загальний рівень фізичної підготовки гуртківців;

 - Розвивати цілеспрямованість самостійність, наполегливість, взаємодопомогу;

 - Ознайомити з правилами екологічно грамотної поведінки;

 - Виховувати культуру поведінки  в навколишньому середовищі;

 - Сприяти набуттю учнями знань про  м. Київ та  Україну в цілому.

 - Навчити дітей змістовному спілкуванню з однолітками, працювати командами.

Форми та методи: проведення занять: лекції бесіди, практичні заняття, екскурсії. Учні набувають навичок самостійної роботи, навчаються правильно аналізувати науково популярну літературу, розвивають пізнавальну активність.
Робота  в  гуртку передбачає активну участь гуртківців у спортивних змаганнях,  участь  у громадсько користній діяльності, здобуття навичок туризму та краєзнавчих спостережень, відвідання музеїв, виставок, майстер-класів, пізнавальні маршрути Києвом та околицями Києва. Дітей чекають походи вихідного дня, підкорення Карпатських гір, спелео походи, пороги  та каньйони річок України, катання на лижах, ковзанах, роликах, велосипедах.

Діти пізнають рідний край побачивши і створивши власну колекцію замків, фортець, водоспадів, вершин гір,  природних заповідників, печер.
Все це дозволить накопичувати матеріали для рефератів оформлення стендів або тематичних куточків.

Подаруйте дитині незабутні враження, дайте можливість більше спілкуватися з однолітками.