Вхід Реєстрація

ПРАВА І ОБОВ′ЯЗКИ БАТЬКІВ

ВИТЯГ ЗІ СТАТУТУ

ЛІЦЕЮ "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ" № 241 МІСТА КИЄВА

Затвердженого наказом по відділу освіти

Голосіївської районної в місті Києві

державної адміністрації

№     від 

ПРАВА І ОБОВ′ЯЗКИ БАТЬКІВ ТА ОСІБ, ЯКІ ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ

ЛІЦЕЮ "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ" № 241 МІСТА КИЄВА

4.15. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їх дітей до Ліцею.

Батьки та особи, які їх замінюють мають право:

- обирати та бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатися до органів управління освітою, директора Ліцею і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

-  приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності Ліцею;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Ліцею;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування Ліцею та у відповідних державних органах.

4.16. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

- створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

-  забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту Ліцею;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей,  створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати честь і гідність дитини та працівників Ліцею, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Батьківщини, сім’ї, державної та рідної мов;

-  повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

-  виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

4.17. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, Ліцей може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

4.18. У навчально-виховному процесі Ліцею можуть брати участь наукові установи в галузі педагогіки та психології, організації та заклади, установи в межах, визначених чинним законодавством і цим Статутом.

Переваги ліцею «Голосіївський» №241
сучасні освітні
технології
кваліфіковані та турботливі
вчителі
Індивідуальний підхід
до кожної дитини
безліч різноманітних
гуртків
Чому батьки обирають ліцей «Голосіївський» №241
Гармонійний розвиток дітей.
В ліцеї створені умови для розвитку творчих здібностей та пізнавальних інтересів.
Висока якість та результативність навчання.
Батьки впевнені в майбутніх успіхах своєї
дитини.
Зручне розташування ліцею.
Дістатись зручно як автомобілем, так і громадським транспортом.
Ліцей пропагує здоровий спосіб життя.
Батьки не хвилюються за негативний вплив вулиці на дітей.
09.08.2018
Щорічний звіт директора ліцею перед педагогічним колективом та громадськістю

Шановні батьки, вчителі та учні ліцею! Запрошуємо вас 28 серпня 2018 р. о 18.00. до актової зали ліцею на щорічний звіт директора ліцею Шульги Н.В. перед педагогічним колективом та громадськістю. Реєстрація розпочинається о 17.30.
Детальніше »